dissabte, 2 de maig de 2009

No para de riure.


Sempre está molt content amb 4 mesos
no para de riure i ara ja ha començat
a fer sons.